ShaanSEPoetry
Usne kaha Mujh se kitna Pyaar hai.. - Printable Version

+- ShaanSEPoetry (http://shaansepoetry.com)
+-- Forum: ShaanSE Poetry... Welcomes you back... (http://shaansepoetry.com/forumdisplay.php?fid=42)
+--- Forum: POeTrY CoRnER (http://shaansepoetry.com/forumdisplay.php?fid=11)
+---- Forum: !!~ Q&A POETRY ~!! (http://shaansepoetry.com/forumdisplay.php?fid=37)
+---- Thread: Usne kaha Mujh se kitna Pyaar hai.. (/showthread.php?tid=270)Usne kaha Mujh se kitna Pyaar hai.. - ronshaan - 05-03-2016

Usne kaha Mujh se kitna Pyaar hai.. 
Maine kaha Sitaron ka koi Shumaar hai… 

Usne kaha kaun Tumhe hai bahut Azeez.. 
Maine kaha Dil pe Jise Ikhtiyar hai… 

Usne kaha kaun sa Tohfa hai pasand.. 
Maine kaha Woh Sama jo ab tak Udhaar hai… 

Usne kaha saath kahan tak Nibhaoge.. 
Maine kaha jitni ye Saanson ki Taar hai… 

Usne kaha Mujh ko Yakeen aaye kis tarah.. 
Maine kaha Mera Naam hi Aitbaar hai…